Tepelně upravené dřevo ThermoWood® z finské borovice

Tepelně upravené dřevo ThermoWood® z finské borovice

Představujeme Vám jedinečný produkt svého druhu, jehož vznik umožňuje revoluční technologie tepelné úpravy dřeva ThermoWood®. Produkty, zpracované touto technologií, umožňují úspěšné použití dřevěných materiálů slabší dimenze z tuzemských (Evropských) zdrojů s tím, že jejich užitné vlastnosti a prodloužená doba životnosti je staví na úroveň tropických dřevin bez nutnosti likvidace tropických pralesů a ohrožování ekologické rovnováhy a životního prostředí. Námi dodávané a naprosto ekologické produkty ThermoWood® jsou vyrábě- ny v závodě Oy Lunawood Ltd. ve městě Iisalmi (střední Finsko) a splňují přísné standardy kvality, které jsou kontrolovány finskou Asociací výrobců ThermoWood® (zkratka TWA). Vstupní materiál pochází z trvale udržitelných obhospodařovaných finských lesů (certifikace PEFC). Převážně se jedná o severskou (finskou) borovici, neboť severská borovice má mnohem větší hustotu, pevnost a tvrdost.

Tepelně upravené dřevo z finské borovice

Tepelná úprava pozitivně mění vnitřní strukturu a fyzikální vlastnosti dřeva ThermoWood®

Dřevěné fasády a terasy z masivu ThermoWood®Tepelně modifikované dřevo ThermoWood® je nový druh materiálu s inovovanou vnitřní strukturou dřeva dosaženou tepelnou a vlhkostní úpravou. Tepelné zpracování dřeva ThermoWood® funguje pouze za pomoci tepla a vodní páry a celý výrobní proces je naprosto ekologický. Tepelná úprava pozitivně ovlivňuje a zlepšuje nejen trvanlivost, ale i další fyzikální a mechanické vlastnosti. ThermoWood® se vyrábí patentovaným způsobem v ochranné atmosféře páry ve speciálních šestikomorových sušících tunelech při teplotním rozmezí 160 – 215°C.

Snížení rovnovážné vlhkosti, absorpce vlhkosti a perfektní rozměrová stálost

Dřevěné fasády a terasy z masivu ThermoWood®Během tepelné úpravy je buněčná struktura dřeva ThermoWood® změněna tak, že tepelně upravené dřevo vykazuje mnohem lepší rozměrovou stabilitu než tepelně neupravené totožné dřevo ve stejných klimatických podmínkách. Tento jev je způsoben hlavně tím, že je u dřeva tepelnou úpravou snížena schopnost absorpce vlhkosti až o 50 %. Výsledkem tepelného procesu je rovnovážná vlhkost 5 – 7 %, přestože se nachází v prostředí s výrazně vyšší vlhkostí. Nedochází tedy u něj k bobtnání a následnému sesychání, které způsobuje u neupraveného dřeva jeho rychlou destrukci vlivem rozvláknění a rozpojení jeho vnitřní struktury. Materiál ThermoWood® je tedy rozměrově a tvarově stabilní v podmínkách běžné proměnlivé vlhkosti s dobrou redukcí všech vnitřních napětí a trvalých i dočasných rozměrových a tvarových změn. Těmito změnami je myšleno následné praskání nebo tvarové zakřivení, zkroucení nebo prohnutí. Dle výsledků studie University of Technology v Helsinkách (tato studie je součástí certifikátu BRE) je prohnutí u materiálu ThermoWood® sníženo až o 90 % oproti totožnému tepelně neošetřenému materiálu. Tato studie byla jedním z podkladů pro vydání britského certifikátu BRE, ve kterém je stanoveno, že materiál ThermoWood® je schopen minimální životnosti 30 let.

Absence nežádoucích látek a zvýšená biologická odolnost

Dřevěné fasády a terasy z masivu ThermoWood®Při tepelném procesu dochází k odstranění (vytěsnění) veškeré pryskyřice, vyluhovatelných biologických látek a hlavně k rozkladu celulózy, ligninu a hemicelulózy (řetězců cukrů). Vzhledem k absenci těchto složek je ThermoWood® někdy nazýván jako „mrtvé“ dřevo. U tepelně upraveného dřeva ThermoWood® také díky této skutečnosti dochází ke zlepšení tepelně izolačních vlastností dřeva a také ke snížení tepelné vodivosti dřeva, a to o zhruba 20 – 25 %. Na slunci proto tepelně upravené dřevo nepálí do nohou a může být použito na sedací plochy v saunách a parních lázních. Materiál ThermoWood® patří do 2. třídy biologické odolnosti (certifikace KOMO), což představuje velice vysokou odolnost vůči hnilobě. Díky naprosté absenci výživných látek je schopen ThermoWood® odolávat veškerým dřevokazným škůdcům a houbám. V důsledku všech těchto změn je možné jeho bezproblé- mové použití jak v exteriéru, tak v interiéru a v provozech s vysokou teplotou a extrémní vlhkostí.

Atraktivní vzhled tepelně upraveného dřeva ThermoWood®

Dřevěné fasády a terasy z masivu ThermoWood®Podle délky a intenzity tepelného ošetření dochází u dřeva ThermoWood® ke změnám jeho barvy. Tepelně modifikované dřevo ThermoWood® získává až tmavě hnědý karamelový odstín, a to v celém svém průřezu. S odstupem životnosti povrch materiálu ThermoWood® zešedne (získá patinu) a začne drobně praskat. Tomuto přirozenému procesu stárnutí dřeva zabráníte pouze tím, že omezíte působení UV záření a povětrnostních vlivů. Pokud chcete udržet jeho líbivý karamelový vzhled, opatřete výrobky z materiálu ThermoWood® námi doporučenou povrchovou úpravou (ošetřující prostředky OWATROL). Zvláštní pozornost je potřeba věnovat koncovým plochám (čelům).

Aplikace materiálu ThermoWood® bez povrchové úpravy

Dřevěné fasády a terasy z masivu ThermoWood®Pokud se materiál ThermoWood® neošetřuje, nesníží to nikterak zásadně jeho životnost, avšak není možné garantovat veškeré deklarované vlastnosti materiálu, vznikání větších než vlásečnicových trhlin a také jeho nestejnoměrné barevné změny. V případě, že přijmete tyto přirozené vlastnosti materi- álu ThermoWood®, nemusíte jej ošetřovat žádnými ochrannými prostředky. Jeho minimální 30tiletá životnost při použití v exteriéru se tak nijak zásadně nesníží a jedná se pouze o změnu mikroskopické povrchové vrstvy, způsobenou působením UV záření a povětrnostních vlivů. Díky tepelné úpravě v celém průřezu dřeva navíc můžete atraktivní vzhled obnovit za pomoci námi dodávaných a vyzkoušených odstraňovačů dřevní šedi (prostředek OWATROL – NET-TROL) neomezeně často. Více se o barevných změnách materiálu ThermoWood® dočtete dále v tomto katalogu na straně věnované této problematice.

Vysoká životnost tepelně upraveného dřeva ThermoWood®

Dřevěné fasády a terasy z masivu ThermoWood®Díky změně svých fyzikálních vlastností a vnitřní struktury je materiál ThermoWood® schopen minimálně 30tileté životnosti bez nutnosti povrchové údržby, což je doloženo certifikátem KOMO nizozemské společnosti SKH a britským certifikátem BRE.

Univerzální použití materiálu ThermoWood®

Dřevěné fasády a terasy z masivu ThermoWood®Tepelně upravené dřevo ThermoWood® je určeno k veškerému použití jak v exteriéru, tak i v extrémně vlhkém interiérovém prostředí. Profily ThermoWood® se běžně používají na exteriérové obklady a opláštění stěn budov, terasové a bazénové rošty, materiál pro výrobu zahradního nábytku a dále na veškeré exteriérové konstrukce. V interiérech se profily ThermoWood® využívají jako obklady vnitřních stěn a stropů saun, na výrobu saunového nábytku, vybavení a zázemí wellness center, parních lázní a také vnitřních bazénů.


Materiál ThermoWood® je schopen minimálně 30tileté životnosti, bez povrchového ošetření a při použití v exteriéru. Nabízíme Vám skvělé vlastnosti tohoto unikátního tepelně upraveného dřeva z finské borovice, které Vám přináší bezstarostné řešení na celý život.


Přehled certifikace a systém řízení kvality

Dřevěné fasády a terasy z masivu ThermoWood®Na výrobní proces, který je zcela ekologický a využívá jen teplo a vodní páru, dohlíží finská Asociace výrobců ThermoWood® (TWA) a místní certifikační autority, jako jsou INSPECTA a Finotrol Oy. Vstupní materiál pro výrobu ThermoWood® pochází z trvale obhospodařovaných finských lesů a je certifikován PEFC certifikátem. Materiál ThermoWood® byl testován nizozemskou společností SKH a certifikátem KOMO je doložena jeho 2. třída biologické odolnosti, což je specifikováno jako velmi dobrá biologická odolnost. Na základě stanovené biologické třídy 2 a doložené studie finské University of Technology v Helsinkách o zrychleném zvětrá- vání a sníženém příčném průhybu byla britskou nezávislou laboratoří BRE (Building Research Establishment) stanovena materiálu ThermoWood® minimální životnost 30 let při použití v exteriéru, bez nutnosti aplikace povrchového ošetření.

Certifikát PEFC
(doložení původu suroviny)
Nizozemský certifikát KOMO
(doložení biologické odolnosti)
Britský certifikát BRE
(doložení 30tileté životnosti)
Certifikát KOMO biologická odolnost tepelně upravené dřevo ThermoWood® Certifikát KOMO biologická odolnost tepelně upravené dřevo ThermoWood® Certifikát BRE tepelně upravené dřevo ThermoWood®
Top