Ošetření dřeva ThermoWood nátěrem OWATROL AQUATHERM

Ošetření dřeva ThermoWood nátěrem OWATROL AQUATHERM

Nátěr AQUATHERM® od firmy OWATROL je ošetřující prostředek na vodní bázi sloužící k finálnímu ošetření dřeva. AQUATHERM® je ideální pro zahradní nábytek, obklady stěn i vodorovné plochy. Můžeme jej snadno aplikovat na nové i zvětralé dřevo a jeho vysoce penetrační složení znamená, že s postupem času nedochází k žádnému loupání či odlupování. Jeho patentované složení totiž zaručuje, že nátěr pronikne do dřeva (nezůstává na povrchu) a chrání jej zevnitř, přičemž si dřevo uchová i difúzní vlastnosti a po celou dobu životnosti nátěru je schopné „dýchat“. AQUATHERM® poskytuje vynikající ochranu proti škodám způsobeným vlhkostí a UV zářením a je k dispozici ve třech odstínech (HONEY, TEAK a GRAPHITE GREY).

Dřevěné terasy a fasady z masivu ThermoWoood®Nátěr OWATROL AQUATHERM® je určen pro méně savé dřeviny a navíc obsahuje akryl-alkydové pryskyřice a je tím přímo předurčen jako nejideálnější nátěr pro dřevo ThermoWood®.

Dřevěné terasy a fasady z masivu ThermoWoood®AQUATHERM® je připraven k okamžitému použití bez nutnosti jakéhokoliv ředění, AQUATHERM® tak nabízí snadnou aplikaci a rychlou dobu schnutí pro nádhernou povrchovou úpravu. Jeho patentované složení zaručuje při správné aplikaci dlouhou životnost. Systém aplikace „mokré na mokré“ je revoluční a zaručuje velmi rychlou aplikaci bez nutnosti schnutí a broušení mezi jednotlivými vrstvami. AQUATHERM® poskytuje vynikající ochranu proti UV záření, bez tvorby povlaku, který by se šoupal, praskal či odlupoval. Nátěr OWATROL AQUATHERM® dřevo ThermoWood® ideálně chrání před praskáním, deformacím a jiným škodám způsobených vlhkostí a UV zářením.

Owatrol PCD 91

Dřevěné terasy a fasady z masivu ThermoWoood®Pro minimalizaci poškození UV zářením a povětrnostními vlivy je nutné všechny plochy dřeva ThermoWood® povrchově ošetřit ochranným nátěrem, zvláštní pozornost je třeba věnovat koncovým řezným plochám (čelům). Otevřené řezné plochy (čela), před provedením finální povrchové úpravy, ošetřete speciálním prostředkem z naší nabídky, určeným pro konzervaci řezných ploch (OWATROL PCD 91).

Pro finální ošetření dřeva ThermoWood® doporučujeme použití nátěrových hmot dodávaných naší firmou (OWATROL-AQUATHERM®).

Owatrol Aquatherm - odstín HoneyDřevěné terasy a fasady z masivu ThermoWoood®V případě, že budete vybírat nátěrovou hmotu samostatně, doporučujeme vodou ředitelné pigmentované oleje s UV ochranou na bázi alkydových či akrylových pryskyřic. Použití samotných olejů na přírodní či syntetické bázi není doporučeno.

Dřevěné terasy a fasady z masivu ThermoWoood®V případě, že dřevo ThermoWood® není povrchově ošetřeno (je nedostatečně nebo nevhodně ošetřeno) nátěrovou hmotou, nesníží to nikterak zásadně jeho životnost, avšak není možné garantovat veškeré deklarované vlastnosti materiálu, vznikání větších než vlásečnicových trhlin a také jeho nestejnoměrné barevné změny.

Doporučení před použitím

  • Dřevěné terasy a fasady z masivu ThermoWoood®Podklad musí být dokonale čistý, suchý, bez nečistot, špíny, mastnoty, plísní a předchozích nátěrů.
  • Dřevěné terasy a fasady z masivu ThermoWoood®Dřevo musí být suché (maximálně 18% vlhkosti).
  • Dřevěné terasy a fasady z masivu ThermoWoood®Nové a čerstvé dřevo je před nátěrem nutné jemně přebrousit, aby se dřevu otevřely póry.
  • Dřevěné terasy a fasady z masivu ThermoWoood®Nenanášejte na přímém slunci nebo na horké povrchy.
  • Dřevěné terasy a fasady z masivu ThermoWoood®Nenanášejte v případě, že očekáváte příchod studeného nebo vlhkého počasí během příštích 12 hodin.
  • Dřevěné terasy a fasady z masivu ThermoWoood®Dávejte také pozor na časné ranní rosy.
  • Dřevěné terasy a fasady z masivu ThermoWoood®Zakryjte vše, co nechcete natřít, včetně rostlin a keřů.

Aplikace

Ošetření

Dřevěné terasy a fasady z masivu ThermoWoood®OWATROL AQUATHERM® je ideální nanášet kvalitním štětcem nebo válečkem, upřednostněte raději kvalitní štětec. AQUATHERM® je rychleschnoucí a uschne v závislosti na podmínkách po pouhých 4 hodinách. Na zahradním nábytku, a vodorovných plochách může být doba schnutí až 48 hodin v závislosti na klimatických podmínkách.

Dřevěné terasy a fasady z masivu ThermoWoood®Důkladně nátěr AQUATHERM® promíchejte před a pravidelně během aplikace.

Dřevěné terasy a fasady z masivu ThermoWoood®AQUATHERM® nikdy a ničím neřeďte!

Dřevěné terasy a fasady z masivu ThermoWoood®Naneste vydatnější první vrstvu AQUATHERM® ve směru vláken a na takovou plochu, kterou jste schopni dokončit v průběhu 15-20 minut.

Dřevěné terasy a fasady z masivu ThermoWoood®Naneste druhou vrstvu ihned, jakmile zmizí „mokrý vzhled“ první vrstvy (nátěr nasaje do dřeva), obvykle je to po cca 15 - 20 minutách.

Dřevěné terasy a fasady z masivu ThermoWoood®Nedovolte, aby mezi nanášením jednotlivých vrstev nátěr AQUATHERM® úplně proschl!

Dřevěné terasy a fasady z masivu ThermoWoood®V případě, že i druhou vrstvu dřevo dobře nasaje, je to důkaz, že dřevo není plně nasyceno a je vhodné aplikovat další vrstvy, a to vždy bez proschnutí a s intervalem okolo 15-20 minut! Míra nasycení se u dřeva určuje od schopnosti absorpce dalšího nátěru, pokud je tedy dřevo schopné absorpce, pokračujte v jeho sycení dalšími vrstvami nátěru, až do úplného nasycení. Od míry nasycení dřeva se výrazně odvíjí interval udržovacího nátěru.

Dřevěné terasy a fasady z masivu ThermoWoood®Po ukončení procesu sycení setřete savým materiálem přebytečný nátěr, který nepronikl do dřeva nebo ho štětcem zaneste do oblastí, kde se nátěr již vstřebal, aby se zabránilo vzniku lesklých míst na povrchu. AQUATHERM® slouží pro ošetření dřeva zevnitř a cílem aplikace není vytvořit na povrchu vrstvu, ba naopak tomu je nutné předcházet.

Tyto informace jsou pouze doporučením, vždy při aplikaci striktně dodržujte zásady stanovené v technickém listu nátěru AQUATHERM®, který naleznete zde a na obalu každé nátěrové hmoty!


Nátěrové hmoty OWATROL – AQUATHERM dodáváme ve třech odstínech:

OWATROL – AQUATHERM
Odstín: HONEY
ThermoWood® před / po nátěru
Nátěr OWATROL – AQUATHERM
OWATROL – AQUATHERM
Odstín: TEAK
ThermoWood®před / po nátěru
Nátěr OWATROL – AQUATHERM
OWATROL – AQUATHERM
Odstín: GRAPHITE GREY
ThermoWood® před / po nátěru
Nátěr OWATROL – AQUATHERM

Poznámka: Jako podklad těchto vzorků byla pro nátěr použita prkna ThermoWood® SHP 26 x 92 mm, která jsou nejpoužívanějším materiálem pro výrobu dřevěného zahradního nábytku PROWOOD.

Náhled má pouze informativní charakter a reálný odstín se může mírně lišit, vzhledem k přírodnímu charakteru materiálu ThermoWood®.

Ošetření zahradního nábytku ThermoWood nátěrem OWATROL AQUATHERM z materiálu ThermoWood®OWATROL AQUATHERM – technický list

Top