Doporučení pro montáž terasových prken z ThermoWood

Doporučení pro montáž terasových prken z ThermoWood

Většina stavebníků řeší v současné době stále častěji velkou část prací okolo svého domu svépomocí. Na této stránce naleznete základní doporučení pro montáž terasových profilů. Při dodržení těchto jednoduchých pravidel se vám podaří smontovat dřevěnou terasu s velmi dlouhou živostností…

Souhrn základních informací pro montáž profilů z materiálu ThermoWood®:

Image

ThermoWood® od největšího světového výrobce!Terasové profily musí být instalovány jádrovou stranou směrem ven (zvláštní pozornost je potřeba věnovat v případě montáže hladkých profilů SHP).

ThermoWood® od největšího světového výrobce!Krajní profil musí být přikotven do každého podkladního hranolu nerezovými vruty. Otvory pro vruty musí být předvrtány. U okraje profilu se doporučuje kotvení minimálně 70 mm od čela a 20 mm od okraje. Následně se profily kotví skrze plastový T-klip/skrze prkno (u prken pro přímou montáž) do každého podkladního hranolu. V okrajích u obvodových zdí musí být ponechána dilatační mezera minimálně 6 mm a 4 mm u příčného spoje.

ThermoWood® od největšího světového výrobce!Profily by měly být kotveny kotvícím materiálem z nerezivějící oceli nebo skrytým spojem – T-klipem (možné jen u některých typů). Pokud jsou použity vruty, měly by být otvory předvrtány. Vruty je doporučeno kotvit minimálně 70 mm od čela a 20 mm od okraje profilu. Vruty by měly být ukončeny zároveň s povrchem.

Maximální osové rozteče roštů pro montáž profilů z ThermoWood®:

ThermoWood® od největšího světového výrobce!45 cm - u podkladních terasových roštů pro montáž terasových profilů tloušťky 26 mm.

ThermoWood® od největšího světového výrobce!Profily ThermoWood® je možné montovat s použitím vrutů vhodné velikosti. Otvory pro vruty mají být předvrtány s osazením pro zapuštění hlavy vrutů do úrovně povrchu. Vruty s menším počtem závitů poskytují optimální pevnost spoje. Samořezné vruty mohou být použity bez předvrtání. Při aplikaci materiálu ve vlhkém prostředí je nutné použít spojovací kování z nerezivějící oceli.


Při použití materiálu ThermoWood® v kombinaci s jiným kovovým materiálem, než je nerezivějící ocel, hrozí vznikaní skvrn okolo těchto ocelových prvků z důvodu vypouštění jejich chemických sloučenin.

ThermoWood® od největšího světového výrobce!Při práci s materiálem ThermoWood® a při zatloukání spojovacích prvků doporučujeme vyvarovat se úderu kladivem do povrchu materiálu.

ThermoWood® od největšího světového výrobce!V případě, že je vyžadována konstrukční pevnost, neměl by být materiál ThermoWood® v dlouhodobém styku s vlhkou půdou a neměl by se ani používat v hlubokých podzemních aplikacích, vzhledem k možné ztrátě své pevnosti. V případě, že konstrukční pevnost vyžadována není, je toto použití možné, neboť materiál ThermoWood® má dobrou odolnost vůči rozkladu.

Zde naleznete doporučení pro montáž terasových profilů:

Doporučení k montáži
terasových profilů
Doporučení k montáži
terasových profilů
Montáž terasových profilů
pomocí T-klipů - zjednodušeně
Pokyny pro uživatele
výrobků z ThermoWood®
ThermoWood® - tepelně upravené dřevo - Doporučení k montáži terasových profilů ThermoWood® - tepelně upravené dřevo - Montáž terasových profilů –  pomocí vrutů ThermoWood® - tepelně upravené dřevo - Montáž terasových profilů –  pomocí T-klipů Pokyny pro uživatele výrobků z ThermoWood®

Top