Doporučení pro montáž fasádních obkladů z ThermoWood®

Doporučení pro montáž fasádních obkladů z ThermoWood®

Většina stavebníků řeší v současné době stále častěji velkou část prací okolo svého domu svépomocí. Na této stránce naleznete základní doporučení pro montáž dřevěné fasády. Při dodržení těchto jednoduchých pravidel se Vám podaří smontovat dřevěnou fasádu s velmi dlouhou živostností.

Souhrn základních informací pro montáž profilů z materiálu ThermoWood®:

Image

ThermoWood® od největšího světového výrobce!Vnější obkladové profily musí být instalovány jádrovou stranou směrem ven (zvláštní pozornost je potřeba věnovat profilům SSS, HSS a SHP).

ThermoWood® od největšího světového výrobce!Obklad by měl začínat minimálně 300 mm nad terénem a měla by být dodržena větrací mezera minimálně 25 mm.

ThermoWood® od největšího světového výrobce!Profily by měly být kotveny kotvícím materiálem z nerezivějící oceli nebo skrytými sponkami (možné jen u některých typů). Pokud jsou použity vruty, měly by být otvory předvrtány. Pokud je použito hřebíků, je doporučeno kotvit profily minimálně 70 mm od čela a 10 mm od okraje. Hřebíky i vruty by měly být ukončeny zároveň s povrchem.

Maximální osové rozteče roštů pro montáž profilů z ThermoWood®:

ThermoWood® od největšího světového výrobce!60 cm - u podkladních roštů pro montáž fasádních obkladových profilů, 90 - 100 cm - u konstrukcí pro montáž speciálních žaluziových profilů
(SSS 20 x 92 mm, SSS 26 x 68 mm, SSS 26x92 mm, HSS 28/42 x 42 mm a SHP 42x42 mm).

ThermoWood® od největšího světového výrobce!Profily ThermoWood® je možné montovat s použitím vrutů a hřebíků vhodné velikosti. Otvory pro vruty mají být předvrtány s osazením pro zapuštění hlavy vrutů do úrovně povrchu. Vruty s menším počtem závitů poskytují optimální pevnost spoje. Samořezné šrouby mohou být použity bez předvrtání. Při aplikaci materiálu ve vlhkém prostředí je nutné použít spojovací kování z nerezivějící oceli materiálů.


Při použití materiálu ThermoWood® v kombinaci s jiným kovovým materiálem, než je nerezivějící ocel, hrozí vznikaní skvrn okolo těchto ocelových prvků z důvodu vypouštění jejich chemických sloučenin.

ThermoWood® od největšího světového výrobce!Při práci s materiálem ThermoWood® a při zatloukání spojovacích prvků doporučujeme vyvarovat se úderu kladivem do povrchu materiálu.

ThermoWood® od největšího světového výrobce!V případě, že je vyžadována konstrukční pevnost, neměl by být materiál ThermoWood® v dlouhodobém styku s vlhkou půdou a neměl by se ani používat v hlubokých podzemních aplikacích, vzhledem k možné ztrátě své pevnosti. V případě, že konstrukční pevnost vyžadována není, je toto použití možné, neboť materiál ThermoWood® má dobrou odolnost vůči rozkladu.

Zde naleznete doporučení pro montáž fasádních obkladů:

Doporučení k montáži
fasádních obkladů
Montáž fasádních obkladů
- zjednodušeně
Pokyny pro uživatele
výrobků z ThermoWood®
ThermoWood® - tepelně upravené dřevo - Doporučení k montáži fasádních obkladů ThermoWood® - tepelně upravené dřevo - Montáž fasádních obkladů - zjednodušeně Pokyny pro uživatele výrobků z ThermoWood®
Top